GDP-certified warehouse

Warehousing
VCK Logistics

Ontdek hoe we een magazijn van 12.000 m2 zonder geschikte apparatuur in slechts 3,5 maand hebben omgebouwd tot een GDP-conforme farmaceutische opslagruimte, inclusief certificering en validatie.

Hoe maak je een warehouse van 12.000m2 dat niet specifiek met dat doel gebouwd is, toch geschikt om producten onder farmaceutische omstandigheden op te slaan?

“We mochten meedoen in een aanbesteding voor hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen, terwijl we zelf nog geen GDP-gecertificeerd warehouse hadden. Farmalogistiek was voor ons geen nieuwe tak van sport, wel de specifieke warehousing voor dit soort producten.

Om aan de eisen te voldoen moest de omgevingstemperatuur binnen het hele gebouw op ieder moment tussen 15 en 25°C liggen, dus in de zomer en de winter, zowel op de grond als net onder het dak. Daarnaast was er binnen de loods een grote koelcel nodig van 12 x 30 meter, 10 meter hoog. Daarbinnen moest de temperatuur op ieder moment tussen 2 en 8°C zitten. Ook hier wordt geen afwijking toegestaan.

Redundantie

Omdat ook bij een eventuele storing de temperatuur op peil moet blijven werd redundantie ingebouwd. Bij de koelcel was dat 100%, ofwel alles werd dubbel uitgevoerd. De ene week draait installatie A, de andere installatie B, zodat altijd duidelijk is dat de back-up werkt.

De oplossing

We hadden vooraf een temperatuurmapping uitgevoerd in het hele warehouse. Door overal sensoren op te hangen en die een week lang uit te meten weet je wat de hot en cold spots zijn. Daar stellen we de alarmen op in. Als IJskoud beheren wij de installatie van VCK Logistics volledig op afstand via ons FreezerData-systeem. De klant heeft er dus helemaal geen omkijken naar, wij zorgen 24/7/365 dat alles klopt, werkt en aan alle eisen voldoet. ‘Cooling as a Service’ noemen we dat.

Succesvolle validatie

0%
GDP Compliant

Toen technisch alles klaar was, volgde het validatieproces.

Succesvol

Resultaat

De validering verliep probleemloos, de certificering werd verleend en sinds begin mei 2021 is het warehouse volledig operationeel.
VCK Logistics